HDVN

Hyundai Dealer Vereniging

collaboration_1920x1550

Samen sterk

"Coming together is a beginning;
Keeping together is progress;
Working together is success."
Henri Ford

collaboration_1920x1550

Contact opnemen

Heeft u een vraag aan de Hyundai Dealer Vereniging? Neem dan contact met ons op.

previous arrow
next arrow

OVER ONS

HYUNDAI DEALERVERENIGING NEDERLAND

Al ruim 37 jaar is de HDVN de vereniging voor de Nederlandse Hyundai dealers. Het Bestuur en de commissies van de HDVN zet zich in voor het versterken van de Hyundai organisatie middels het stimuleren van de onderlinge samenwerking en het behartigen van collectieve belangen.

In goede samenwerking met de importeur Hyundai Motor Nederland zijn wij continu in beweging en werken wij aan de ultieme klantenbeleving met oog op een duurzaam verdienmodel en een duurzaam milieu.

Dit alles onder het motto “Kom verder”.

Waarden

Wij als Hyundai dealers hechten waarde aan openheid en transparantie binnen onze samenwerking. Dit uit zich in de wijze waarop wij met elkaar samenwerken. Wij werken voor elkaar en met elkaar met respect voor de mening van ieder individu op basis van vrijheid en gelijkheid. Dit helpt ons om bij het stellen van de juiste collectieve prioriteiten en het maken van de juiste keuzes voor onze leden.

Hyundai DNA

De naam Hyundai is ontleend aan het Koreaanse woord voor ‘modern’ en als logo wordt gekozen voor een schuine H. Deze letter staat niet alleen voor de beginletter van het woord Hyundai, maar zou ook twee mensen symboliseren die elkaar de hand schudden: de klant en de fabrikant.

Visie

Wij als Hyundai dealers willen onze klanten voorzien van ‘Schone mobiliteit’.  We hechten erg aan persoonlijk contact met onze klanten waardoor wij hen beter begrijpen en wij onze diensten – en productverlening hierdoor continu kunnen blijven verbeteren, zodat iedereen hiervan kan profiteren.

Missie

Het is onze missie om een toegevoegde waarde te bieden in de samenwerking tussen Nederlandse Hyundai dealers, de belangen van hen te behartigen en het faciliteren van oplossingen voor marktgerichte vraagstukken. Dit alles om op een Maatschappelijk Verantwoorde Wijze een gezond en duurzaam verdienmodel te realiseren.

ENKELE FEITEN OP EEN RIJ

DAAROM KIES JE VOOR HYUNDAI

0

+ verkochte Hybride & EV's in Nederland

0

verkochte Hyundai's in Nederland in 2022

0

vestigingen in Nederland staan tot uw dienst

Kom met ons in contact

Log in voor leden